A window from Hemmesjö gamla kyrka/Hemmesjö old church!


Hemmesjö gamla kyrka är byggd under 1100-talets senare del men tegelvalven är uppförda på 1400-talet. Hemmesjö ligger på en långsträckt ås i ett ålderdomligt jordbrukslandskap och gårdarna runtomkring ingick i biskopens försörjningsgods. När den nya kyrkan byggdes på 1850-talet fick den gamla kyrkan förfalla, men på 1920-talet började man underhålla den igen. Det finns också en klockstapel som byggdes på 1950-talet.

Hemmesjö old church lies on a ridge in an ancient agricultural landscape. This church was a prebond curch which means that the farms around the church provided the bishop.

Detta fönster med skugga är mitt bidrag i Veckans Fönstertema: Skugga. Ni hittar fler bidrag här: