The apple tree in bloom!


I thought it was about time to update my blog and I hope you like the new photo! I shot this in the beginning of May when the apple trees were in bloom.

See more photos of flowers here:

Advertisements

A window from Hemmesjö gamla kyrka/Hemmesjö old church!


Hemmesjö gamla kyrka är byggd under 1100-talets senare del men tegelvalven är uppförda på 1400-talet. Hemmesjö ligger på en långsträckt ås i ett ålderdomligt jordbrukslandskap och gårdarna runtomkring ingick i biskopens försörjningsgods. När den nya kyrkan byggdes på 1850-talet fick den gamla kyrkan förfalla, men på 1920-talet började man underhålla den igen. Det finns också en klockstapel som byggdes på 1950-talet.

Hemmesjö old church lies on a ridge in an ancient agricultural landscape. This church was a prebond curch which means that the farms around the church provided the bishop.

Detta fönster med skugga är mitt bidrag i Veckans Fönstertema: Skugga. Ni hittar fler bidrag här:   

The squirrel collects hazelnuts before the winter!


We have two squirrels in our garden and they are very busy now. They collect hazelnuts and then they bury them in the ground. But I don´t understand how they can reach them in the winter when the ground is frozen and covered with snow.

If you want more shadow shots you can find them here: